Professional building physics software for windows, facades and glass

WINISO®

WINISO®
Uf, Ψ, Thermal bridges, Isotherms, fRsi

WINSLT®
Ug, g, gtot, CE marking

WINTHS

WINTHS
Thermal stress

GG

GLASGLOBAL® 18008
Glass statics according to DIN 18008

GLASGLOBAL® 16612
Glass statics according to EN 16612

ASTM

GLASGLOBAL® ASTM
Glass statics according to E1300-16

SCHWEIZ

GLASGLOBAL® Schweiz
Glass statics according to SIA 2057

AGSB

GLASGLOBAL® AGSB
Glass statics according to ÖNORM B 3716

Haken_Grün Certifierad av oberoende testinstitut
Haken_Grün Global närvaro
Haken_Grün Resultaten av vår programvara erkänns internationellt
Haken_Grün Extremt användarvänligt i drift
Haken_Grün Specialversioner för tillverkare
Haken_Grün Kompetens inom många områden, t.ex. Snickare, fönster, glas, fasader, metallkonstruktion och mycket mer.
Haken_Grün Till skillnad från många andra marknadsspecifika produkter erbjuder vår programvara lösningar på flera marknader
Haken_Grün Största kompetens på marknaden med stöd av våra samarbetspartners:
Bundesverband Flachglas
Metall und Mehr
VFF (Verband Fenster+Fassade)
Bauwerk
Haken_Grün Pålitlig partner för långsiktig kundnöjdhet
Haken_Grün Individuella lösningsförlängningar enligt speciella kundkrav säkerställer skräddarsydda applikationer
Haken_Grün Omsättbara lösningar redan innan antagandet av lämpliga lagar och standarder tillsammans med permanent uppdatering – våra lösningar är alltid uppdaterade.

Besök oss också på:
YouTube

WINISO®


Uf, Ψ, termiska broar, isotermer, fRsi
Beräkning av värmeflöden, värmebryggor, isotermer, Uf-och Ψ-värden englit EN ISO 10077-2 och Ufr, Ueg e Ucg värden enligt ISO 15099 och NFRC. Mycket automatiserad geometriberedning av CAD-data och automatisk FEM-nätverk.

Nyckelord

GLASGLOBAL® 18008


Glasstatistik enligt DIN 18008
Testbar, statisk verifiering av glasering enligt DIN 18008 del 1 – 6. Enkel datainmatning, snabb och standardkompatibel beräkning, inklusive FEM-beräkningskärnan.

Nyckelord

GLASGLOBAL® 16612


Glasstatik enligt EN 16612
Den professionella programvaran för strukturanalys GLASGLOBAL® 16612 enligt EN 16612 innehåller alla nödvändiga beräkningar och belastningsantaganden. Med GLASGLOBAL®16612 kan glasögon enligt EN16612 dimensioneras statiskt. Alla laster som måste beaktas, t.ex. snö, vind, egenvikt, trafiklaster eller klimatfluktuationer i lufttryck och temperatur, testas under beräkningen. Spänning och nedböjning jämförs med de tillåtna värdena och visas på ett tydligt resultatuttryck.

GLASGLOBAL® ASTM


Glasstatik enligt E1300-16
Den professionella programvaran GLASGLOBAL® ASTM enligt amerikansk standard innehåller alla nödvändiga beräkningar och belastningsantaganden. Med GLASGLOBAL® ASTM kan glasögon statiskt dimensioneras enligt E1300-16. Alla laster som ska beaktas, t.ex. snö, vind, egenvikt, trafiklaster eller klimatbetingade variationer i lufttryck och temperatur, kontrolleras under beräkningen. Spänning och nedböjning jämförs med de tillåtna värdena och visas på en tydlig utskrift av resultaten.

GLASGLOBAL® Schweiz


Glasstatik enligt SIA 2057
Den professionella programvaran för strukturanalys GLASGLOBAL® Schweiz enligt SIA 2057 innehåller alla nödvändiga beräkningar och belastningsantaganden. Med GLASGLOBAL® Schweiz kan glas konstrueras statiskt enligt SIA 2057. Alla laster som måste beaktas, t.ex. snö, vind, egenvikt, trafiklaster eller lufttrycks- och temperatursvängningar, kontrolleras under beräkningen. Spänning och nedböjning jämförs med de tillåtna värdena och visas på en tydlig resultatutskrift.

GLASGLOBAL® AGSB


Glasstatik enligt ÖNORM B 3716
Den professionella statistikprogramvaran AGSB enligt ÖNORM B 3716 innehåller alla nödvändiga beräkningar och belastningsantaganden. Med AGSB kan glasögon enligt ÖNORM B 3716 statiskt dimensioneras. Alla belastningar som ska beaktas, som snö, dödvikt, trafikbelastningar eller klimatförändringar i lufttryck och temperatur kontrolleras under beräkningen. Spänning och avböjning jämförs med de tillåtna värdena och visas på en tydlig resultatutskrift.

Nyckelord